วิธีการติดตั้ง Roof Box(ก้ามปูแบบใหม่)

1.เมื่อติดตั้งคานขวางเสร็จ นำกล่องมาวางบนคานขวาง โดยดูระยะให้พอดีกับตำแหน่งของรูที่กล่อง


2.ใช้ตัวล๊อคก้ามปูสอดเข้าตรงร่องยาง

3. ปรับระยะความแน่นระหว่างตัวล๊อคกับคานขวางโดนหมุนตัวปรับตรงกลาง

4. ล็อคขาจับตัวล็อคกับคานขวางโดยพับขาจับด้านบนลง

5. ทำเหมือนกันทั้ง 4 ด้าน

* ข้อควรระวัง กล่องจะไม่สามารถหมุนกุญแจได้ถ้าฝาปิดยังปิดไม่สนิท ควรตรวจสอบจุดล๊อคให้ลงก่อนหมุนกุญแจ