วิธีการติดตั้ง Roof Rack แบบมี Roof Rail

1. ไขกุญแจแล้วดึกสลักออกมา

2. slide หัวจับเข้ากับคานอลูมิเนียม แล้วนำ cover มาปิดด้านปลาย

3. ทำทั้ง 4 ด้าน

4. นำมาจับ rail ที่มากับรถ

5. ใช้มือดึงสลักแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนตึงมือ

6. ดันสลักเข้าแล้วใช้กุญแจล๊อก

7. ทำทั้ง 4 ด้าน