วิธีการติดตั้ง Roof Box

1.เมื่อติดตั้งคานขวางเสร็จ นำกล่องมาวางบนคานขวาง โดยดูระยะให้พอดีกับตำแหน่งของรูที่กล่อง

2.ใช้เหล็กรูปตัวยูคล้องคานขึ้นมาด้านในกล่องตามรูป

3. ใช้แผ่นยางวางรอง

4. ใช้ประกับเพิ่มความแข็งแรง

5. ใช้ลูกบิดหมุนที่เกลียวให้แน่น

6. ทำเหมือนกันทั้ง 4 ด้าน

* ข้อควรระวัง กล่องจะไม่สามารถหมุนกุญแจได้ถ้าฝาปิดยังปิดไม่สนิท ควรตรวจสอบจุดล๊อคให้ลงก่อนหมุนกุญแจ